Hjem / Artikler / De tre stegene av frysetørking – forklart

De tre stegene av frysetørking – forklart

Kort forklart er frysetørking en prosess der et produkt tørkes ved å fjerne vanninnholdet med lav temperatur og lavt trykk. Vi ser på de tre stegene i prosessen og hvordan en frysetørker gir best mulig resultat.

 

frysetørkere

 

Frysetørking er en spennende prosess. Vann eller annet løsningsmiddel fjernes fra et gitt produkt, en prosess kalt sublimering. Sublimering skjer når isen til et frossent produkt omgjøres direkte til gassformet tilstand uten at den går gjennom væskefasen. Dette gjør det mulig å produsere et stabilt produkt som er enkelt å bruke, og kan oppbevares ved normale temperaturer. Det lave trykket er en forutsetning for at en fryseprosess skal kunne bli vellykket. For å starte selve fjerningen av vannet, må trykket inne i frysetørkeren være under den såkalte «trippelpunktverdien» til produktet. Samtidig skal temperaturen på prøven holdes under frysepunktet.

Les også: Hvordan velge riktig frysetørker? Slik går du frem

 

Første steg – frysing

I det første steget av frysetørking blir prøven frosset. Dette betyr at vannet i produktet blir omdannet til is, og har dermed skiftet fra væskeform til fast form. Dette kan gjøres langsomt eller hurtig. Langsom forfrysning vil gi større iskrystaller som er enklere å fryse tørt, mens hurtig forfrysning resulterer i små krystaller.

 

Andre steg – primær tørking

Her starter selve sublimeringsprosessen. Isen som ble dannet i det første steget blir nå fjernet fra selve prøven ved at den isen damper, uten at det blir til væskeform. Dampen samles så i kondensatoren som har lavere temperatur og trykk enn selve produktet. Dampen konverteres deretter tilbake til is på kondensatoroverflaten. Energien som kreves for at denne prosessen skal kunne gjennomføres dannes ved at prøven forsiktig varmes opp. Den starter så selve sublimeringsprosessen, som til slutt gjør at prøven tørker. Hvis for mye energi (varme) tilføres prøven i dette stadiet, kan det føre til at kondensatoren ikke klarer å kondensere volumet av damp raskt nok. Temperaturen i kondensatoren vil deretter stige i takt med dampen, og risikoen for at prøven smelter øker.

Les også: Plasma-, ultra-, nitrogen- og cryofryser – hva er forskjellen?

 

Tredje steg – andregangs tørking

Under det tredje og siste steget konverteres eventuelle rester av vann om til damp som fjernes fra prøven. Dette vannet har alltid et damptrykk som er lavere enn vann i sin frie form. Fjerning av vannet i dette trinnet vil bli utført ved høyere temperaturer slik at den biologiske aktiviteten av prøven ikke blir svekket eller påvirket på noen måte. Måten dette gjøres på innebærer vanligvis å øke temperaturen og deretter senke trykket for å gi nok energi til å bryte ned den molekylære bindingen. Denne prosessen kalles desorpsjon.

Alle våre frysetørkere kommer fra vår leverandør Labogene, som har over 40 års erfaring med utstyr til laboratorier. Dersom du er på jakt etter en ny frysetørker til ditt laboratorium eller har andre spørsmål om frysetørking, ta kontakt med oss i Kilab.