Hjem / Kilab Leie

Kilab Leie

Ganske enkelt et bedre valg for mange!

  • Med Kilab Leie får du trygghet for produkt og finansiering.
  • Med Kilab leie beholder du kredittrammer hos eksisterende bankforbindelser.
  • Kilab leie føres normalt som en driftskostnad- påvirker ikke nøkkeltall.
  • Leie er fleksibelt. Oppgradering underveis i leieperioden.
  • Enkel budsjettering- kostnadene tas i samme periode som inntektene.
  • Bedre likviditet – større økonomisk handlefrihet.

 

Leie laboratorium: Hva er Kilab Leie?

Kilab Leie tilbyr leiefinansiering av Kilabs produkter, for både næringsliv og offentlig sektor.

Med Kilab leie kan våre kunder oppgradere til bedre utstyr med jevne mellomrom – helt uten at månedsleien økes.

 

Fordeler med å leie laboratorieutstyr

Du som kunde kan søke om kredittrammeavtale i en avtalt periode. Det gir deg ro til å treffe rett beslutning på hva slags utstyr du har behov for, både i dag og fremover i tid. Med Kilab rammeleie blir våre kunder belastet med et fast leiebeløp per måned, men kun på de varene som de til enhver tid har fått levert.

Kunder som velger kjøp fremfor leie, venter ofte lenger med å oppgradere sitt utstyr.  Høye drifts- og vedlikeholdskostnader på gammelt utstyr kan være risiko med å vente for lenge.

Kilabs kunder beholder god likviditet.

Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapitalen som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet. Dette gir Kilabs kunder en god oversikt over faste kostnader i takt med inntektene. Videre blir det også lettere å budsjettere, slik at du unngår store uforutsette investeringer.

Kunder kan velge å plassere overskuddslikviditet alternativt, og har høyere avkastningskrav på egenkapitalen, enn ved å binde opp kapitalen i produkter.

 

Skattefordel

Med Kilab leie blir hele leiebeløpet utgiftsført i avtaleperioden, og kan trekkes fra i regnskapet.

 

Forsikring

Utstyr som leies må forsikres. Kilab Leie tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

 

Etter endt leieperiode

Med leiefinansiering, betyr det generelt at Kilabs kunder, leier en bruksrett til utstyret i en avtalt periode. Etter endt leieperiode har Kilabs kunder 4 juridiske valg.

  1. Kilabs kunder kan kjøpe ut utstyret. Standard utkjøpspris i bransjen er 1–3 måneders leiebeløp. Eierskapet overtas da av kunden.
  2. Kilabs kunder kan leie videre på forlengelsesleie.
  3. Kilabs kunder kan levere utstyret tilbake.
  4. Kilabs kunder kan fornye avtalen, skifte ut alt/delvis til nytt utstyr.

 

Velg Kilab Leie – Kontakt oss i dag for mer informasjon og bestilling!

Lurer du på noe?

Fyll ut kontaktskjema her

Eller kontakt oss på:

Spørsmål angående leie av produkter?

Kontakt oss gjerne ved spørsmål om leie av produkter.

Kontakt oss