Hjem / Artikler / Fordeler med elektrisk arbeidsbenk i laboratoriet

Fordeler med elektrisk arbeidsbenk i laboratoriet

Den perfekte arbeidsbenken er elektrisk. God arbeidsstilling er like viktig på en lab som på andre arbeidsplasser og gir de ansatte en bedre arbeidshverdag.

Et laboratorium skal være en arbeidsplass med gode forutsetninger for å kunne forske og skape for fremtiden. For å kunne gjøre dette må det grunnleggende være på plass, og noe av det viktigste er arbeidsbenken. Dagens arbeidsbenker skal være ergonomiske, elektriske og tilpasset alle type forskningsområder. Den skal kunne tilpasse og bidra til at belastning ikke er en problemstilling lenger.

En elektrisk arbeidsbenk til laboratorium fra to vinkler
Laboratorieinnredning System K

Ergonomisk arbeid

Ergonomi handler om sammenhengen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Kort forklart hvilke praktiske tiltak man kan gjennomføre for å tilpasse utstyr på arbeidsplassen slik at de er til fordel for de som skal betjene dem. I et laboratorium er ergonomi særdeles viktig og et område som bør ha høy prioritet når en lab skal bygges. Forebygging av belastningsskader og unødvendig slitasje er kritisk for å ivareta de ansatte.

Alle som jobber eller har jobbet i et laboratorium der ergonomi ikke er tatt høyde for, vet hvordan dette påvirker kroppen. Med arbeid både i sittende og stående stilling, vil høydejusterte benker og stoler være en nødvendighet. Det er kjent at ansatte som har gode forhold tilrettelagt deres arbeid både jobber bedre, har høyere motivasjon og bidrar til bedre resultater. En elektrisk arbeidsbenk med hev og senk funksjon gir en følelse av frihet og nettopp bedre arbeidsforhold.

Les også: Vanlige spørsmål om innredning av laboratoriet

 

Elektrisk arbeidsbenk tillater både sittende og stående arbeid

I et laboratorium er stillingsskifte en nødvendighet. Det er mange skift mellom stående og sittende arbeid gjennom en arbeidsdag. Høyden bestemmes gjerne av faktorer som størrelse, vekt, presisjonsbehov, monteringsprosess og repetisjon. Riktig benplass og rekkevidde ved sittende posisjon er viktig for lange arbeidsdager. Elektriske arbeidsbenker er lagd nettopp for å kunne gi forbrukere best mulig forutsetning for å gjøre jobben sin, uansett om man det er stående eller sittende.

Det gjelder å velge bord som har en perfekt balanse mellom dybde og bredde. Unngå for store og dype bord som gjør det vanskelig med bevegelser uten å velte eller forstyrre arbeidet. Det er også vanskelig å hele tiden ha oversikt dersom bordet er for stort.

Les også: Fordeler med å leie laboratorieutstyr

 

Hold sykefraværet nede

Alle arbeidsplasser på tvers av bransjer har et mål om å holde sykefraværet så lavt som mulig, da kostnader knyttet til helseproblemer er en stor utgiftspost. Derfor investeres mye tid og penger i løsninger for å løse disse problemene.

Bedrifter som investerer etter ergonomiske prinsipper i laboratoriet vil med stor sannsynlighet oppleve en nedgang i kostnader knyttet til sykefravær og andre personalskader. Et laboratorium med mange forskjellige typer mennesker tilsier også at ikke alle sammen har samme høyde eller kroppsbygning. Det er derfor helt nødvendig med individuell justering av arbeidsbenkene.

Les også: Antibiotika-håndtering i medisinrom

 

Hjertet av laboratoriet

Arbeidsbenker er på mange måter hjertet av laboratoriet. Det er på disse arbeidsbenkene at brorparten av arbeidet blir gjennomført. Enten det er presisjonsarbeid som krever full konsentrasjon eller mer overordnet arbeid. Elektriske arbeidsbenker er enkelt og greit den ideelle løsningen for et topp moderne laboratorium.

I Kilab vet vi viktigheten av ergonomi i et laboratorium og hvordan arbeidsbenker kan være med på å forbedre dette. Sammen med vår leverandør Linak tilbyr vi et bredt spekter av elektroniske arbeidsbenker til laboratorier over hele landet.