Hjem / Artikler / Hva er forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF)?

Hva er forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF)?

Vi ser på forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF). La oss forklare deg forskjellen og legge misforståelsene død – en gang for alle.

Avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2

Laboratoriet er gjerne fullt av diverse benker og skap som er til forveksling like hverandre i utseende. Her opplever vi at det er flere misforståelser, spesielt når det kommer til sikkerhetsbenk klasse 2 og avtrekkskap. Begge blir gjerne referert til som avtrekkskap. Likevel er dette to helt ulike enheter i laboratoriet.

Forskjellene ligger hovedsakelig i ulike former for beskyttelse, luftstrømmer og bruksområder. Sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF) har HEPA filter og interne vifter som styrer luftstrømmen og fanger opp partikler. Den egner seg derfor når man jobber med biologisk materiale, mikrobiologisk materiale og cellekulturer. Et avtrekkskap derimot har ingen filtre eller interne vifter, disse må kobles til ekstern ventilasjon. Den egner seg derfor best når man jobber med kjemikalier og gasser.

Les også: Antibiotika-håndtering i medisinrom

 

Beskyttelse

Hvilken type beskyttelse du har behov for ved utførelse av arbeidsoppgavene, er det første man må ta høyde for når en skal velge riktig utstyrsbenk. Sikkerhetsbenk klasse 2 gir miljø-, personell- og produktbeskyttelse, mens avtrekksskap kun beskytter personell.

 

Luftstrømmer

Avtrekkskap er den type skap som brukes for å fjerne farlige og gifte gasser, samt flyktige damper fra laboratoriet. Disse gir bare personellbeskyttelse. Siden avtrekkskap håndterer farlige kjemikalier blir luften dratt vekk fra den som arbeider, over arbeidsflaten i skapet og gjennom rør der det fortynnes og slippes ut i atmosfæren. Korrekt og uforstyrret luftstrøm i avtrekkskap er kritisk, noe som betyr at en ikke skal oppbevare større utstyr inne i skapet eller gjøre noe annet som kan forstyrre luftstrømmene. Og til den som måtte være usikker – aldri putt hodet inn i selve skapet, og hold rammen lukket så godt det lar seg gjøre.

Sikkerhetsbenk klasse 2 bruker HEPA-filter og luftstrømmer som gir beskyttelse for både miljø, personell og produkt. I klasse 2 skap blir luften trukket inn i arbeidskammeret i fronten. Dette beskytter operatøren. Deretter fortsetter luften under benkeplaten før den går opp i det øvre kammeret hvor 70% av luften resirkuleres gjennom et HEPA-filter som gir nedstrømming. Det vil si at det kommer steril luft ned på produktet. De resterende 30% går ut gjennom HEPA-filteret på toppen av benken som steril luft til omgivelsene.

Les også: Utforming, sikkerhet og riktig bruk av avtrekkskap

 

Bruksområder

Avtrekkskap kan brukes til å håndtere følgende: luktende stoffer, giftige gasser, reaktive materialer, kjemikaler som risikerer sprut, aerosoler, kreftfremkallende stoffer, brennbare stoffer eller andre giftige og flyktige materialer.

Sikkerhetsbenk klasse 2 har en allsidig konstruksjon som gjør skapet egnet for et bredt spekter av bruksområder og prosedyrer. De egner seg derfor når man jobber med biologisk materiale, mikrobiologisk materiale og cellekulturer. Sikkerhetsbenken stopper partikler ved hjelp av HEPA filteret. Et HEPA filter fjerner partikler på 0.3 μm med en effektivitet på minst 99.97%

 

Kilab hjelper deg med å velge riktig

Vi forstår at det er lett å la seg forvirre av forskjellene, spesielt når avtrekkskap ofte blir brukt som en fellesbetegnelse. Utseendet på de to skaptypene kan ved første øyekast se svært like ut.

I tillegg finnes det også andre typer sikkerhetsskap med andre bruksområder: Steril benk og sikkerhets benk klasse 1.

En sterilbenk beskytter kun produkt ved at romluft suges inn på toppen av benken. Deretter går det gjennom et HEPA filter før det treffer produktet, da som steril luft.

En sikkerhetsbenk klasse 1 beskytter operatør og omgivelse ved at romluft trekkes inn i front åpningen, over produktet. Det går så gjennom et HEPA filter før det slippes ut i toppen av benken som steril luft.

 

I Kilab har vi egenproduserte avtrekkskap som er utviklet gjennom flere år. Vårt utvalg av Sikkerhetsbenker klasse 1, 2 og steril benk kommer fra den anerkjente produsenten Labogene som leverer flere produkter til Kilab. Dersom du trenger hjelp med valg av sikkerhetsbenker og avtrekkskap, ta kontakt med oss i Kilab.