Hjem / Artikler / Gram kjøleskap for biolagring

Gram kjøleskap for biolagring

Stoffer som kan avgi farlig gass og luft, og samtidig må lagres under kjøling har lenge vært en komplisert og tidkrevende prosess. ExGuard fra Gram er en ny løsning som gjør det mye enklere for deg og din arbeidsplass. 

Gram kjøleskap

Hva er ExGuard?

ExGuard er designet for trygg temperaturkontrollert lagring av gjenstander som potensielt slipper ut giftig, illeluktende eller eksplosiv luft. Og du trenger ikke kompliserte tilleggsprodukter. Ved å koble det opp til det allerede eksisterende ventilasjonssystemet, trekkes den skadelige lufta på innsiden av skapet ut, før du er i stand til å åpne skapdøra. 

I likhet med andre BioLine-kjøleskap, korresponderer de indre og de ytre elementene via ATEX kategori 3 sone 2. Skapet kommer med et spjeld som drives av en styreenhet for adgangshåndtering og uttak av skapets innhold. For å åpne trykker du på kontrollpanelet, hvorpå ren luft trekkes inn gjennom en ventil på baksiden av skapet. Den samme mekanismen forhindrer tilgang til skapet om ikke trygg ventilering har inntruffet. 

Temperatur som holdes konstant

Riktig temperatur i laboratorieutstyret er alfa og omega. Temperaturen i ExGuard strekker seg fra -2 til 20 celsius, og reguleres av et kjølesystem med høy kapasitet. Luftsirkulasjonssystemet leder en kald luftstrøm inn i skapet som sikrer en konstant temperatur i hele enheten, og tiden det tar å få temperaturen tilbake til en forhåndsprogrammert innstilling etter ventilering, er veldig kort. Dette hjelper med å holde energiforbruket nede.

Skapet kommer med et bredt utvalg av hyller og skuffer, hvor alt er laget av rustfritt stål. Både driften av skapet og det interiøre oppsettet kan tilpasses til din bedrifts bruk, for å legge til rette for et sikrere og mer praktisk arbeidsmiljø. 

Gram kjøleskap bruksanvisning

Skapets enkle tilgangsprotokoller krever minimalt med trening, og dets feilsikre systemer forsikrer deg om trygg adgang hver gang. Skapet kommer med en enkel og oversiktlig bruksanvisning. Under kan du se hvordan det fungerer i praksis. 

Gram kjøleskap bruksanvisning

 

Les mer om ExGuard her