Hjem / Artikler / Hvordan velge riktig frysetørker? Slik går du frem

Hvordan velge riktig frysetørker? Slik går du frem

Der er ikke alltid lett å komme til en beslutning rundt hvilken frysetørker en skal velge til sitt laboratorium. For å kunne komme til en konklusjon er følgende spørsmål essensielle å stille seg:

 

 

• Hvilken størrelse på kondensator kreves?

• Hva er maksimalt antall prøver som skal frysetørkes på en gang?

• Hva er det totale volumet av prøvene?

• Hva er størrelsene på beholderne/brettene du skal bruke til prøvene?

• Hva er volumet i hvert enkelt rør?

Les også: De tre stegene av frysetørking – forklart

 

Størrelse på kondensator

Størrelsen på en frysetørker blir vurdert etter kapasiteten på kondensatorens evne til å holde på is som produseres i en 24-timers tørkesyklus. Et minimum er at kapasiteten i kondensatoren er tilstrekkelig nok til å håndtere den totale mengden damp fra prøvene i en enkel samling før avising er påkrevd. Jo større kondensatorens overflate er, desto mer effektivt kondenseres dampen til is.

 

 

Temperatur

Valget av kondensatortemperatur er viktig. Hvis temperaturen er for høy vil ikke en adekvat tørkeprosess være mulig. Dersom kondensatortemperaturen er nær frysepunktet på prøven vil tidene i frysetørkesyklusen forlenges. Produktet kan begynne å smelte, men det vil gi dårlig utvinningsgrad og øker muligheten for skader på vakuumpumpen, som igjen vil forurense laboratoriemiljøet. Altså en såkalt kollaps av prøven. Drivkraften i frysetørking er utrykket som temperaturen/trykkforskjellen mellom produkt og kondensatoren.

Les også: Plasma-, ultra-, nitrogen- og cryofryser – hva er forskjellen?

Konklusjonen er – jo lavere kondensatortemperatur, jo bedre. For eksempel vil en -55C kondensatortemperatur være det foretrukne valget ved vandige prøver. En kondensator med lavere temperatur vil gi raskere frysetørking, unngå smelting og gi bedre sluttresultater, med den ekstra fordelen ved å beskytte både vakuumpumpe og miljøet.

 

 

Prosessen

Selve prosessen med å velge den riktige frysetørkeren for ditt behov gjøres gjennom en konfigurator utviklet av våre leverandør Labogene og deles inn i totalt 8 steg.

Steg 1 – Temperatur, volum, spenning, overflate av kondensatoren og den foretrukne versjonen – Basis, Pro, Touch og Touch superior.

Steg 2 – Steg 2 guider deg til den foretrukne modellen basert på dine krav.

Steg 3-8 – Her velger du kammerets type og størrelse, type og størrelse på manifold og eventuelt tilbehør du trenger til frysetørkingen.

Alle våre frysetørkere kommer fra vår leverandør Labogene, som har over 40 års erfaring med utstyr til laboratorier. Dersom du er på jakt etter en ny frysetørker til ditt laboratorium, ta kontakt med oss i Kilab.