Hjem / Artikler / Utforming, sikkerhet og riktig bruk av avtrekkskap

Utforming, sikkerhet og riktig bruk av avtrekkskap

Kilab tilbyr noen av markedets aller beste avtrekkskap med hensyn til sikkerhet, ergonomi og brukervennlighet. Den aerodynamiske utformingen av fronten gjør at avtrekkskapet er meget sikkert mot utslipp. Den skrå fronten tillater en god arbeidsstilling for operatøren, uavhengig om det er for stående eller sittende arbeid.

 

 

Avtrekkskap er en essensiell del av sikkerheten på et laboratorium. Hensikten med et avtrekkskap er å hindre at man puster inn helsefarlige og irriterende damper og støv, samt å evakuere kjemikaliedampen ut og vekk fra laboratoriet. Det er ikke er et lagerskap for kjemikalier. For at et avtrekkskap skal fungere optimalt og fjerne forurensninger på en god og effektiv måte, er det flere krav som må oppfylles. Her kan du lese om hvordan et avtrekkskap fungerer best mulig.

 

Riktig bruk og plassering av avtrekkskap

Det kan være utfordrende for kroppen å arbeide i et avtrekkskap. Fleksibilitet i utformingen er viktig, noe vi i Kilab fokuserer mye på. Ingen tjener på at de som benytter seg av laboratoriet risikerer å måtte jobbe i ubehagelig og låste arbeidsstillinger, som går utover generelle HMS regler. Det er viktig å ha ergonomi i bakhodet når en skal planlegge arbeidet og eventuelt installere nye avtrekkskap.

Les også: Tilbehør til avtrekkskap

Når det kommer til plassering av selve avtrekkskapet er det viktig at dannes en sikkerhetssone rundt skapet. Vanlig sikkerhetssone er 0,5 meter fra tak og vegg, og 1 meter i front. Blir skapet plassert for nære luftevinduer, dører, i områder med mye ferdsel eller feil med tanke på luftstrømmen, kan det skape turbulens. Ventilasjonen i lukeåpningen bør kontrolleres med jevne mellomrom. (Den frie åpningen bør ha en lufthastighet på 0,4-0,5 m/sek. Se også våre løsninger for alarmer og balansert ventilasjon under Laboratorieventilasjon). Avtrekkskapene våre er formet slik at man får god oversikt over arbeidet.

Les også: Laboratorie-ventilasjon og avtrekkskap – alarm, skapstyring og motorisert heveluke

 

For å sørge for riktig bruk av avtrekkskap bør følgende punkter følges:

1. Plassering av arbeidet – plasser arbeidet nærmest sentrum av skapet.

2. Lukeåpning – det er viktig å kontrollere sikkerhetshøyden på luken. Den vil normalt være 25-30 cm, og når man jobber i avtrekkskapet bør lukeåpningen ikke være høyere enn dette. Hvis arbeidet gjør at lukeåpningen må være høyere, er det viktig at luftmengden økes. Noen skap har automatisk regulering av luftmengden, men dette gjelder ikke alle. Derfor er det viktig at man på forhånd er klar over hva som gjelder for sitt aktuelle skap. NB! Luken skal alltid være nede når skapet ikke er i bruk.

3. Rolige bevegelser – utfør arbeidet med rolige bevegelser slik at du ikke skaper turbulens og forurenset luft. Da unngår man at det lekker damp og støv ut i pustesonen.

4. Ikke et lagerskap – avtrekksapet skal ikke brukes som lagerskap. Flasker og utstyr skal ikke oppbevares i skapet, da det ødelegger strømningsbildet inne i skapet og reduserer effekten.

5. Aldri bøy hodet inn i skapet.

6. Arbeidsstilling – Arbeidsstilling skal vurderes etter risikoen for sprut av etsende væsker, samt varighet på det aktuelle arbeidet. Stående arbeidsstilling er å foretrekke hvis det er fare for sprut/søl. Våre avtrekkskap er designet for ulike arbeidsstillinger.

Les også: Hva er forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF)?

 

Ønsker du mer informasjon om våre avtrekkskap? Ta kontakt med oss på +47 63 94 21 20 eller les mer om avtrekkskapene vi lever til laboratorier over hele landet. Vi har et stort utvalg av avtrekkskap, og sammen med kunden finner vi ut hvilken type skap og løsning som passer best for deres laboratorium.