kjemikalier i et kjemikalieskap
Hjem / Kjemikalieskap

Kjemikalieskap

Kjemiske stoffer bør oppbevares innelåst i et kjemikalieskap. Dette innebærer at skap, rom og så videre hvor slike kjemikalier oppbevares, bør holdes låst unntatt ved inntak eller uttak av kjemikalier. Med kjemikalieskap fra Kilab, oppfyller du disse kravene.

Oppbevaring av kjemikalier

For å arbeide med kjemikalier og prøver på en forsvarlig måte, trengs solide og praktiske kjemikalieskap. Kjemikalier kan være giftige eller brannfarlige, da er det spesielt viktig at disse oppbevares riktig. Hos Kilab får du forskjellige typer kjemikalieskap til hver sine formål: syreskap, brannskap og giftskap. Vær sikker på at du kjøper riktig skap til ditt formål.

Økt sikkerhet

Syreskap er spesielt designet for lagring av syrer og lut. De kommer med en rekke tilleggsfunksjoner som skal øke sikkerheten for de rundt. Dette inkluderer støpte grep, dempet lukking av dørene, ventilasjon og uttrekkbare skuffer som gir maksimal beskyttelse. For brannfarlige væsker trenger du et brannskap. Kilab tilbyr skap av denne typen fra tyske Düperthal, som er blitt testet på 900 grader i 90 minutter og er optimale for å beskytte brennbare stoffer. Giftskap skal forhindre at noe renner av ved søl, for å beskytte både ansatte og miljøet. Våre giftskap fra JiWa er ventilasjonstestet og godkjent av det svenske test- og forskningsinstituttet. 

Krav til kjemikalieskap

Ifølge Arbeidstilsynet, skal kjemikalier håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann eksplosjon og andre ulykker unngås. Beholdere med farlige kjemikalier bør holdes lukket for å unngå luftforurensning og brannrisiko. Kjemikalier bør sikres slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse. Lurer du på noe?

Fyll ut kontaktskjema her

Eller kontakt oss på: