Hjem / Referanser / Tre moderne undervisningslaboratorier til Universitetet i Oslo

Tre moderne undervisningslaboratorier til Universitetet i Oslo

Kilab tilpasset sitt moderne inventar til fakultetets nye arealløsning.

Da Instituttet for biovitenskap på Universitetet i Oslo skulle oppgradere sine laboratorier, ønsket de å gjenbruke noe av det eksisterende inventaret. Ettersom Kilab sto for mye av inventaret fra før, var det en grønn og kostnadsbesparende løsning for fakultetet å gjenbruke deres utstyr og samtidig supplere med nytt.

Tre kurssaler på Universitetet i Oslo skulle oppgraderes i sommer. I to av salene var inventaret fra 1970 og ble i sin helhet byttet ut, mens i den siste salen kunne man gjenbruke cirka 50 prosent av inventaret. Instituttet ønsket både å oppgradere selve inventaret samt styringsmekanismene i avtrekkskap for å møte dagens sikkerhetsstandarder. Da kom Kilab på banen med sitt moderne inventar som var tilpasset salenes nye arealløsning.

Måtte være ferdig før semesterstart

Leveransene var avhengig av å gå raskt og smertefritt. Kilab kunne ikke begynne sin leveranse før vårsemesteret var over og studentene var på sommerferie, og det hele måtte være ferdig installert innen studentene kom tilbake til en ny semesterstart. 

Ifølge Kathrine Schou, avdelingsleder for det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, var dette en utfordring Kilab tok på strak arm:

– Det var planlagt et begrenset tidsrom da inventaret måtte settes opp. Dette var et prosjekt hvor det var ekstremt viktig at alt ble levert i tide, for alt måtte være klart til undervisningsstart. Men det var ren plankekjøring og alt ble levert i tide, sier Schou. 

Gunstig å gjenbruke

Universitetet i Oslo har et helhetlig og ambisiøst klima- og miljømål. På den måten passer Kilab, som er Miljøfyrtårnsertifisert, godt inn i deres grønne profil. 

– Man ønsker å bruke folk som har et miljøengasjement, og som aktivt ønsker å gjenbruke ting. Det at vi hadde mulighet til å gjenbruke mye, er en del av grunnen til at vi kunne gjennomføre prosjektet, forteller Schou. 

Så lenge inventaret er i god stand, kan man kutte betydelige kostnader og være svært miljøbesparende ved å gjenbruke. I flere år har Kilab gjort mange oppgraderingsprosjekter på Universitetet der gjenbruksandelen har vært opptil 90 prosent.

– Vi er veldig fornøyde med at Kilab ga oss denne muligheten. Vi er et universitet og et fakultet som ønsker å tenke grønt og ikke bare kaste alt som ikke er helt moderne. Når vi har omorganisert og flyttet på møblementet, passer vi på å spare på møblement som kan gjenbrukes andre steder, fortsetter Schou. 

– Kilab tar alt på strak arm       

Til syvende og sist er det åpenbart at fakultetet er fornøyd med det Kilab har levert både før og nå, og at de derfor falt på beslutningen om å gjenbruke der det var mulig fremfor å kaste. Blant de nye delene som Kilab har levert og gjenbrukt, er benkeplater, avtrekksskap og skap for oppbevaring av kjemikalier og gassflasker. 

– Som forbruker av utstyret vi har på instituttet vårt, kan jeg si at vi er fornøyde. Det er viktig at studentene får undervisning i arealer som gjenspeiler det man finner i arbeidslivet. Nå har vi fått labutstyr, labbenker og sikkerhetsinstallasjoner som er oppdaterte og moderne, sier Schou. 

Schou var også den som hadde mesteparten av kontakten med Kilab under leveransen, og er veldig fornøyd med alt fra service og problemløsning til pris og miljø. 

– Kontakten med Kilab og den videre oppfølgingen har gått helt på skinner. Vi har hatt mange prosjekter gjennom flere år nå. Det er mange her på huset som kjenner både installatørene og selgerne, så der er det god kommunikasjon på flere nivåer, sier hun, og fortsetter: 

– Prosjektene har vært gjennomført med veldig god prosjektplanlegging og gjennomføring. Det er ikke bare produktene de leverer som er viktig, men servicen du får og hvor fort de løser problemer. Kilab tar alt på strak arm og leverer til avtalt tid. De er raskt på banen. Er det noe som må fikses, kommer de raskt tilbake og justerer og tilpasser. Nå har vi tre veldig moderne undervisningslaboratorier, og vi er veldig fornøyde. 

Trenger du en ny lab? Ta kontakt med Kilab, eller fyll ut kontaktskjemaet under, så kontakter vi deg!