Sykehus

Er du en bioingeniør, biopat eller biokjemiker? Har du ansvar for, eller jobber med, innkjøp på sykehuslaboratoriet? Da har Kilab et stort utvalg av pålitelige produkter du trenger. 

For vevs- og celleprøver

For å jobbe sikkert med prøvene trenger du et sterilt miljø. En sikkerhetsbenk klasse 2 gir deg dette ved hjelp av luftstrømmer og hepafilter. Benken er designet ikke bare for å gi maksimal beskyttelse til prøvene, men også for operatøren og omgivelsene. Denne bør være en fast del av inventaret på alle arbeidsplasser der antibiotika og annen medisin som cytostatika blir håndtert. 

For vev- og celleprøver, er en CO2-inkubator optimal. De har riktig temperatur, fuktighet og CO2-innhold for korrekt behandling av celleprøver. Med et kammer som er fullstendig adskilt og forseglet fra omgivelsene, sikrer du et homogent miljø, og du unngår at prøvene påvirkes av ytre faktorer.

Vi anbefaler også en -86°C fryser til lagring av prøver. Våre modeller fra Haier Biomedical har lavt strømforbruk, så energibesparelsen for sykehuset blir stor, samt et behagelig lavt støynivå. 

For oppbevaring av stamceller, sæd og egg benyttes ofte en cryofryser på -150°C. Kilab har en modell på hele 209 liter for dette formålet. Den kan også leveres med LN2 backup, som forsikrer at prøvene er trygt oppbevart dersom en uforutsett situasjon skulle dukke opp, for eksempel strømbrudd eller at kompressoren slutter å virke. 

Blodbanker for oppbevaring av blodet

Blod blir brukt til mange pasienter og behandlinger, fra operasjoner, ulykker og kreftbehandlinger til svangerskap og fødsel. Mange pasienter og situasjoner er helt avhengige av å ha tilgang på kvalitetssikret blod. Også der blodgivere donerer blod, eller leger tar blodprøver for å sette diagnoser, trengs det sikker oppbevaring av blodet. Med et blodbankskap sikres korrekt temperatur og oppbevaring av blodet og pasienters sikkerhet blir ivaretatt. 

Oppbevaring av blodplasma

For sikker oppbevaring av blodplasma, trenger du en plasmafryser -40°C.

Kilab har har flere modeller både skap og bokser til dette formålet, som kommer i ulike størrelser, slik at de kan plasseres der du selv ønsker i ditt laboratorium. 

Rent utstyr

God hygiene er helt essensielt på sykehus og laboratorier. Med en autoklav får du renset og sterilisert alt utstyr og verktøy med høy temperatur og høyt trykk. Alt av instrumenter, glassvarer, cellekulturmedium og gummi renses effektivt og enkelt. Ikke minst gjør den behandling av sykehusutstyr tryggere for personell og pasienter. Perfekt for operasjonsrom, sykdoms-kontrollsentre og andre medisinske forskningsenheter. 

Avtrekksskap til laben

Et laboratorium er bare like godt som sitt utstyr og innredning. For de fleste formål og laboratorier, er et godt avtrekksskap viktig. Det skal forhindre at helsefarlige stoffer og kjemikalier slipper ut i laboratoriet. Avtrekksskap kommer i en rekke materialer for forskjellige bruksområder, og kan justeres til å passe inn på din lab. Se også utvalget tilbehør som kan hjelpe deg med å blant annet redusere driftskostnader og forenkle bruken av avtrekksskapet. 

Vi i Kilab er spesialister på laboratorieinnredning. Vi leverer komplette, logiske løsninger til din arbeidsplass. Alle produktene vi leverer er av høy kvalitet, og utviklet for å sikre optimale og tilpassede arbeidsforhold. Dersom du er på jakt etter nytt utstyr til arbeidsplassen, ta kontakt med oss her