Universiteter

Er du kjemilærer, bioingeniør eller miljøteknolog? Kanskje står du for innkjøp eller planlegging av et nytt laboratorium? Med Kilab sin laboratorieinnredning får du en skreddersydd løsning. 

Mer enn medisinske laboratorier

I Kilab innreder vi mer enn medisinske laboratorier. Enten deres fagfelt er geologi, kjemi, biologi eller medisin, kan vi levere et laboratorium tilpasset deres behov. 

Skal du utvide et eksisterende laboratorium, innrede et helt nytt eller bare bytte ut noen av komponentene, kan Kilab hjelpe deg. Alt som trengs er nøye planlegging og et design som tillater fleksibilitet. 

For arbeidstakerens sikkerhet

Giftige gasser og sterke syrer kan slippes ut i laboratoriearbeidet, og naturligvis virke helsefarlig. Det betyr at du som behandler disse stoffene, må beskyttes. Slikt risikofylt arbeid skal utføres i et avtrekksskap da det hindrer utslipp av helsefarlige stoffer. Med skapets aerodynamiske utforming og skrå front får du en sikker og god arbeidsstilling. Hvorfor ikke utnytte plassen bedre på din arbeidsstasjon med smart tilbehør?

For det nøyaktige arbeidet

Laboratoriearbeidet sentrerer seg rundt nøyaktige analyser. Denne nøyaktigheten stiller krav til et hygienisk miljø og rent utstyr når du tar prøver av stoffer og materialer. Autoklavering innebærer at alt av mikrober og bakterier fjernes fra utstyret, noe du vil oppnå med en autoklav. I denne prosessen steriliserer autoklaven utstyr med høy varme. 

Analyserer du biologisk materiale? Skal du kunne dyrke levende organismer i arbeidet, trenger du en inkubator. CO2-inkubatoren sikrer et optimalt miljø for celle- og vevskulturer med riktig temperatur, fuktighet og CO2-innhold. 

En sikkerhetsbenk klasse 2 er utviklet for å gi den største sikkerhet og høyeste operatørkomfort, og hører hjemme på enhver lab der biologiske prøver, antibiotika eller annen medisin blir håndtert. 

For trygg lagring av celler, anbefaler vi en -86°C fryser eller en cryofryser på -150°C. Disse er enkle å håndtere, og billige i drift. 

Ivareta reglene for laboratoriearbeidet med innredning

På laboratoriet vil du fra tid til annen bli eksponert for stråling og potensielt farlige stoffer. Det innebærer en risiko for deg som arbeidstaker. Arbeidstilsynet har klare retningslinjer for hvordan arbeidsgiver skal beskytte de ansatte på arbeidsplassen. Mange av tiltakene sentrerer seg rundt innredning, som i hovedsak går ut på følgende: 

  • Arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at det er minst mulig risiko for eksponering. 
  • Farlige stoffer og produkter må oppbevares slik at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 
  • Arbeidsplassen må ha ventilasjon. Arbeid som innebærer risiko for farlig luftforurensing skal foregå i avtrekksskap eller ved arbeidsplasser med spesielt avsug.
  • Arbeidsplassene bør utformes spesielt med hensyn til rengjøring og vedlikehold når hjelpemidler og materialer skal velges. Det bør også utformes ut fra behovet til de enkelte arbeidstakerne. 

Vi i Kilab er spesialister på laboratorieinnredning. Vi leverer komplette, logiske løsninger til din arbeidsplass. Alle produktene vi leverer er av høy kvalitet, og utviklet for å sikre optimale og tilpassede arbeidsforhold. Dersom du er på jakt etter nytt utstyr til arbeidsplassen, ta kontakt med oss her