Hjem / Artikler / Dette bør du tenke på før du innreder laboratoriet

Dette bør du tenke på før du innreder laboratoriet

Det å innrede et laboratorium er tidkrevende – det gjelder å bruke god tid i alle faser for best mulig resultat. Uansett om du skal utvide et eksisterende laboratorium, innrede et helt nytt eller bare bytte ut noen av komponentene, kan Kilab hjelpe deg.

Vi i Kilab får mange ulike typer henvendelser når det kommer til laboratorieinnredning, og vi vet at dette er en stor investering. Det kreves mye kunnskap og lang erfaring for å forstå behovene til de som skal ta i bruk laboratoriet daglig. Hverdagen på laboratoriet kan effektiviseres og gjøres bedre med riktig innredning. Vi har derfor satt opp fire punkter vi mener er viktige å ha i bakhodet.

 

1. Et laboratorium krever nøye planlegging

Det er ingen hemmelighet at innredning av et laboratorium krever nøye planlegging på forhånd. Du må vite mer enn bare de riktige målene og spesifikasjonene når lokalet skal innredes og riktig utstyr velges ut. For at sluttresultatet skal bli best mulig, må en rekke faktorer ses på. Funksjon, materialer og holdbarhet er bare noe av det som bør vurderes. En helhetlig forståelse av hvordan laboratoriet ditt fungerer i dag, samt endringer som kan oppstå i fremtiden, gir et godt grunnlag for valg av riktig utstyr. I tillegg er det lurt å ha en plan rundt vedlikehold av utstyret, da laboratorieinnredning er en verdifull investering som skal kunne yte maksimalt over lang tid.

Les også: Fordeler med å leie laboratorieutstyr

Når du er inne på plantegningen og plassering av møbler er det viktig å tenke på hvordan arbeidsområdene er plassert med tanke på trafikkflyten. Ikke plasser avtrekkskap, kjemikalieskap og brannskap der det er mye trafikk. Sørg også for at benker, instrumenter og annet utstyr har god plass slik at de ansatte ikke jobber oppå hverandre til enhver tid. Ved å planlegge strategisk og fremtidsrettet vil du unngå unødvendige problemer og farer.

 

2. Design for fleksibilitet på laboratoriet

For noen laboratorier vil et tradisjonelt laboratorium-oppsett være tilstrekkelig. Når det er sagt har også de aller fleste laboratorier mange forskjellige behov der det forskes med ulike stoffer. For slike laboratorier bør man tenke fleksibilitet ved innredning. Fleksible løsninger gir deg flere muligheter til å omorganisere laboratoriet dersom dette er nødvendig. Slike løsninger gjør det enklere å ekspandere eller redusere kapasiteten, og optimalisere utstyr og arbeidsflyt. Et laboratorium som er innredet med fleksibilitet der en kan flytte på fast inventar som benker, skap og avtrekkskap, vil være mer kostnadseffektivt.

Les også: Vanlige spørsmål om innredning av laboratoriet

 

3. Ikke ofre noe for kvalitet

Kvaliteten på inventaret er en særdeles viktig faktor når du skal innrede et laboratorium. Materialet som brukes på arbeidsplatene må være passende for oppgavene som skal utføres, samt tåle mye, slik at de varer lenge. For mange vil det som innredes nå, være den innredningen som skal brukes de neste ti årene eller mer, så det gjelder å være bevisst på hva laben skal brukes til. Populære materialer for arbeidsplater inkluderer metall, plastlaminat, rustfritt stål, polypropylen og keramisk (glassert stentøy). Metall er solid og et materiale som varer lenge, men er gjerne dyrere enn plastlaminat, som er et skjørere materiale. Plastlaminat er riktignok billigere, så du får for så vidt “mye benk for pengene”. Rustfritt ståls allsidighet og enkle rengjøring gjør det til et godt valg for laboratorier der hygiene er av største viktighet. Plater av rustfritt stål tåler de fleste kjemikalier, med unntak av syrer. For arbeid med syrer, er polypropylen-plater et godt alternativ. Det er et mykt materiale som lett kan få riper og en matt overflate på sikt, men fungerer ypperlig for glasskolber og reagensrør. Det tåler derimot ikke så mye varme. Keramisk (glassert stentøy) tåler alle type kjemikalier, løsemidler og syrer (unntatt flussyre), i tillegg til å tåle svært høye temperaturer. 

Les også: Laboratorie-ventilasjon og avtrekkskap – alarm, skapstyring og motorisert heveluke

 

4. Velg enkelt og effektivt design

Gode laboratorier er designet med tanke på tilretteleggelse for god forskning. Før du skal designe et laboratorium er det viktig å danne seg kunnskap om type design og planløsning som kan øke produktivitet og effektivitet. Du gjør lurt i å investere tid i utforminger og inventar som tar hensyn til både funksjonalitet og ergonomiske prinsipper. Dette vil resultere i et sunt og produktivt arbeidsmiljø.

Tilstrekkelig med belysning, plassering av instrumenter og overflatehøyder er alle viktige elementer du må ta i betraktning når du skal designe et laboratorium. Vi ønsker ikke en lab der de ansatte må bøye seg eller strekke seg for mye. Brukervennlighet er et viktig aspekt. Tiden i et laboratorium skal brukes på de spesifikke forskningsprosjektene og selve arbeidet, fremfor å måtte finne ut av hvordan man skal justere høyder på inventaret eller hvordan avtrekkskap fungerer.

Les også: Fordeler med elektrisk arbeidsbenk i laboratoriet

Lang erfaring med laboratorieinnredning 

Vi i Kilab har over 30 års erfaring med å innrede laboratorium, i Oslo og resten av Norge. Med et bredt spekter av private og offentlige kunder har vi innredet det aller meste innen laboratorium. Vi lager 3D-tegninger som er interaktive, slik at man kan se plantegningen fra alle vinkler og få en dynamisk, bruker-kontrollert opplevelse av prosjektet.

Er du på jakt etter nytt inventar til laboratoriet ditt eller skal innrede et helt nytt? Ta kontakt med oss for få å vite hvordan vi sammen kan finne frem til den beste løsningen for dere.