Hjem / Artikler / Laboratorie-ventilasjon og avtrekkskap – alarm, skapstyring og motorisert heveluke

Laboratorie-ventilasjon og avtrekkskap – alarm, skapstyring og motorisert heveluke

Hvorfor velger vi å utføre bestemte arbeidsoppgaver i et avtrekkskap? Svaret er innlysende, vi ønsker å beskytte oss selv og andre mot de mediene vi arbeider med fordi de er helseskadelige eller farlige.

avtrekkskap i laboratorium

 

Avtrekkskap som fungerer er følgelig helt kritisk for alle som jobber og oppholder seg i laboratoriet. Likevel føler eller opplever mange at avtrekkskapene fungerer dårlig til tross for at de har «nytt og bra» utstyr.

Det kan være forskjellige årsaker til at ventilasjonen i et avtrekkskap ikke er god nok. Vanligste årsak er ganske enkelt at for mange skap står på full åpning samtidig, og ofte helt uten at det er nødvendig. Et veldig enkelt og helt gratis tiltak er å lukke de skapene det ikke jobbes i. I tillegg er det også veldig økonomisk besparende og ikke minst miljøvennlig, for det er jo ferdig oppvarmet luft som «kastes ut». Her «syndes» det over en lav sko hos mange, dessverre. Det bunner i for dårlige rutiner, noe som bør være på plass i et laboratorium.

Av den grunn ønsker vi å informere om sammenhengen mellom avtrekkskap og ventilasjon, samt utstyr våre avtrekkskap kan leveres med som gjør arbeidshverdagen litt enklere.

Les også: Hva er forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF)?

 

Avtrekkskap og ventilasjon

Avtrekkskapets primære funksjon er som nevnt å beskytte brukeren fra gassene eller stoffene som befinner seg inne i skapet. For å fungere er det helt avgjørende at avtrekkskapet har tilstrekkelig ventilasjon, og i denne forbindelse er det en del utfordringer å ta hensyn til.

Tilstrekkelig kapasitet på avtrekkssiden er punkt 1. Er ikke dette på plass fungerer heller ikke avtrekkskapet, uansett hvor godt det er utformet. Les mer om utforming, sikkerhet og riktig bruk av avtrekkskap her.

Deretter er det helt avgjørende at det kommer ca. like mye luft inn i rommet som avtrekkskapet (eller skapene) trekker ut. Det vil si at det er balansert ventilasjon i rommet eller sonen hvor avtrekkskapene er plassert.

For å trekke en sammenlignbar parallell: Mange har antagelig opplevd problemer med å fyre opp i peisen samtidig som kjøkkenvifta står på maks. Det blir lite eller ingen trekk i pipa og røyken kommer ut i rommet. I prinsippet blir problemet det samme i et avtrekkskap når det ikke er nok tilluft.

Balansert ventilasjon i laboratoriet er helt nødvendig for at avtrekkskapene skal kunne fungere optimalt, og bidra til økt sikkerhet for operatøren. Samtidig reduseres driftskostnadene til oppvarming betraktelig.

Les også: Fordeler med å leie laboratorieutstyr

 

Skapstyring, alarm, motorisert heveluke og spjeldstyring

Hvordan løser man så utfordringen med avtrekkskap og balansert ventilasjon? Det finnes flere måter å løse det på, og noen velger en «ad hock» tilnærming og setter sammen en manuell løsning med f.eks en trinnbryter for å styre avtrekket etter behov. Dette kan man få til å fungere dersom det er ett eller maks to skap, og brukeren har kunnskap og gode rutiner rundt det som skal gjøres. Ved flere skap blir dette tilnærmet umulig i praksis.

Forutsatt at man kun har et avtrekkskap og en vifte, kan en lukesensor gi signal på lukeåpningen og statisk styre viften. Denne metoden gir ingen alarm, men ved å jevnlig kontrollere lufthastigheten får man bra kontroll på sikkerheten.

Skapstyring

Kontroll og overvåkning av luftmengde(volum) eller fronthastighet i forhold til hevelukens posisjon, kan også kontrollere vertikale bevegelser (for eksempel ved åpning av eventuell skyvedør i heveluken). Avhengig av konfigurasjonen finnes det flere modeller som kan regulere luftmengde og lufthastigheten på avtrekkskapet. Vi skiller gjerne mellom alarm (ingen regulering av luften) og skapstyring (regulering av luftmengde og/ eller lufthastigheten).

Det finnes modeller av skapstyring som bruker andre protokoller som BacNET, IP, ModBus mm. Dette brukes gjerne på ekstra store ventilasjonsanlegg med mange avtrekkskap.

Les også: Vanlige spørsmål om innredning av laboratoriet

 

FC 500 skapstyring til avtrekkskap

FC 500 skapstyring til avtrekkskap

Alarm

FC500 leveres i samsvar med EN 14175 og gir maksimal sikkerhet for laboratoriepersonalet. Dersom programmert verdi for luftmengde eller lufthastighet ikke overholdes, aktiveres både en akustisk og optisk alarm. Våre alarmer er enkle å håndtere da de måler og viser lufthastighet gjennom lukeåpning. FC500 leverer også 0-10V signaler korrelert til luftmengden som til enhver tid går ut av avtrekkskapet. Disse signalene kan styre andre VAV enheter for balansering av rommet. Alternativt sendes signalene til et SD-anlegg for behandling der.

IM-50 enkel alarm til avtrekkskap

IM-50 enkel alarm til avtrekkskap

 

Motorisert heveluke og spjeldstyring

Avtrekkskap av type STD, SF og PP H9 kan leveres med motorstyrt heveluke dersom det er ønskelig. I kombinasjon med spjeldstyring gir dette store energibesparelser, fordi systemet automatisk stenger luken etter en gitt tid ved hjelp av den infrarøde sensoren på toppen av skapet. Her er det mulighet for å velge selv hvor lang tid det skal ta før systemet stenger, fra 10 sekunder opptil 30 minutter. Åpning og lukking av heveluken skjer ved en lett berøring av luken. Hvis ønskelig kan bryter eller fotpedal leveres som tillegg. Som en ekstra sikkerhet kan det leveres med infrarød føler i underkant av luken. Heveluken vil automatisk stoppe når et hinder bryter strålen.

Kilab er eksperter på avtrekkskap og laboratorie-ventilasjon. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.