Hjem / Artikler / Slik jobber Kilab med miljø og bærekraft

Slik jobber Kilab med miljø og bærekraft

Kloden vår trenger et grønt skifte og vi i Kilab ønsker å bidra med vår del i dette viktige arbeidet.

Vi vet at bærekraftige løsninger er fremtiden, og vi ønsker å inspirere ikke bare våre kunder, men også våre leverandører, investorer og ansatte til å legge vekt på bærekraft i arbeidslivet og i hverdagen.

Ingen kan gjøre alt alene, men alle kan gjøre noe, og sammen kan vi gjøre en stor forskjell. Derfor besluttet Kilab i 2022 å forplikte seg til et miljøansvar ved å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen fikk vi 3. mai 2023 og det er første steg mot vår langsiktige målsetting om å nå FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det gir oss klare retningslinjer for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport, og bidrar til en grønn omstilling i bedriften. Med den nye sertifiseringen velger Kilab å ha et bevisst fokus på samfunnsansvaret vårt og å jobbe målrettet og langsiktig for en bærekraftig og miljøvennlig drift.

Hvilke av FNs bærekraftsmål peker Kilab ut?

Redusere klimagassutslipp til et minimum

Kilab skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og skal på alle nivåer arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø. Vår miljøpolicy skal være åpen og synlig for alle våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Et av våre mål er å redusere vårt totale energiforbruk, samt øke andelen grønn energi til cirka 70 prosent. Dette skal gjøres blant annet ved å installere solcellepaneler på våre anlegg. Vi skal optimalisere kontoret med energibesparende løsninger, som ledlys, varmepumpe, vannbåren gulvvarme, varmegjenvinner, ventilasjon og mer. Bilparken vår skal være 100 prosent elektrisk innen 2030, og der vi kan begrense antall flyreiser og heller ha digitale møter, skal vi gjøre det.

Enkel og sikker avfallshåndtering

Vi har som mål å redusere restavfall med 90 prosent innen 2030, og øke graden av avfallssortering med 5 prosent. Slik blir behovet for å hente nye ressurser fra naturen mindre, og vi gir ressursene som allerede er i bruk lenger levetid. Vi skal også redusere egen bruk av emballasje og kun benytte gjenvinnbare produkter, for eksempel resirkulert bobleplast. 

Kortreiste, norske produkter

Transport er vår største utfordring med tanke på miljø, men desto viktigere er det for oss å tenke nytt og igangsette de tiltakene vi kan for en grønnere fremtid. Vi skal bruke lokale leverandører hvis de kan tilby oss tekniske og konkurransedyktige betingelser. Vi skal også benytte norske leverandører der det er mulig. Slik blir transport av materiell kortest mulig, og vi sikrer oss at leverandørkjeden har gode arbeidsvilkår i henhold til norsk lov. I tillegg ønsker vi å påvirke våre transportører til å bruke elbil eller annet kjøretøy med lavt utslipp. 

Trygg og utviklende arbeidsplass

Hos Kilab skal det ikke være ulykker eller personskader på arbeidsplassen, eller skader på det ytre miljøet. Vi skal fremme inkludering og likestilling, og har selvfølgelig nulltoleranse for trakassering. Gjennom systematisk arbeid med HMS og medarbeidersamtaler, og samarbeid med BHT, skal vi garantere at Kilab ikke bare tar vare på miljøet rundt oss, men også innad i virksomheten. 

Dette er noen av tiltakene vi skal gjennomføre i tiden fremover. Vi er stolte over å være en Miljøfyrtårn-bedrift, og gleder oss til å jobbe mer aktivt for miljøet. Vi er sikre på at dette verdsettes av våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Vi er klare til å gjøre vår del, og oppfordrer samtidig andre bedrifter til å ta steget mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid!