Hjem / Artikler / En mer bærekraftig laboratorieinnredning

En mer bærekraftig laboratorieinnredning

Produsenter og leverandører har en unik mulighet til å bidra til viktig bærekraftstenkning. Dette er noe Kilab tar på alvor.

Produsenter og leverandører har en unik mulighet til å bidra til viktig bærekraftstenkning. Det har også du som forbruker, ved å velge grønnere produkter og påvirke markedet til å omstille seg etter dine ønsker. 

Om begge parter tenker gjenbruk av møbler og inventar, bruk av mer bærekraftige materialer og grønnere transport i hverdagen, kan man sammen jobbe mot en bedre fremtid. Dette er noe Kilab i aller største grad oppmuntrer til og tar på alvor internt. 

Modulbasert innredning 

Kilab er opptatt av å ha en positiv innvirkning på miljøet. Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2023, og jobber målrettet med vår leverandørkjede for å kartlegge miljøutfordringer og vårt forbedringspotensial. Vår policy er å til enhver tid foretrekke leverandører og produsenter som aktivt jobber med bærekraft og miljø. Dette kommer til syne i vårt arbeid mot å ha en mer bærekraftig innredning. 

Vår laboratorieinnredning er 100 prosent gjenvinnbar, der benkeplater, skap og skuffer lages av de samme resirkulerbare materialene. Sponplatene som brukes i alle skap og skuffer, samt våre benkeplater i laminat, kommer fra FSC-godkjent treverk (Forest Stewardship Council). Hengsler og skuffedetaljer er 100 prosent gjenvinnbare og leveres fra miljøsertifiserte produsenter (ISO 14001). LAF- og sikkerhetsbenkene fra LaboGene har energibesparende kvaliteter, med digitale vifter som holder strømforbruket nede. 

Mye av innredningen vår er modulbasert, som vil si at delene kan demonteres like enkelt som de settes opp. På denne måten kan innredningen gjenbrukes flere ganger og tilpasses ettersom behovet og arbeidsplassen endres.

Les hvordan vi bygde nye laboratorier til Instituttet for biovitenskap på UiO med gjenbrukte materialer.

Miljøsertifiserte leverandører

Vi er opptatt av at våre leverandører er miljøsertifisert og Svanemerket. Et eksempel er Haier, som er sertifisert i henhold til ISO 14001, den høyeste miljøstandarden for produsenter og leverandører av denne typen. Fra Haier leverer vi blant annet -86ºC ultrafrysere, cryofrysere -150°C, nitrogentanker -190°C, og blodbankskap, som alle kan skilte med et lavt energiforbruk, et minimalt støynivå og at de bruker utelukkende miljøvennlige kjølemedier. 

Vi mener at Haier er en bærekraftig og fremtidsrettet leverandør, som vi har valgt å samarbeide med.

Les også: Haier Biomedical: Vår nye leverandør

FNs internasjonale bærekraftsmål

Ved siden av vårt fokus på en mer bærekraftig innredning, har vi langsiktige målsettinger om å nå FNs internasjonale bærekraftsmål. For å oppnå dette, skal vi:

  1. ha en trygg og utviklende arbeidsplass
  2. sørge for enkel og sikker avfallshåndtering
  3. redusere klimagassutslipp til et minimum
  4. satse på kortreiste, norske produkter

Kortreiste produkter

I FNs bærekraftsmål nummer 12, heter det at vi må minske ressursbruk og klimautslipp både som samfunn og som enkeltpersoner. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Transport er som regel den største kilden til CO2-utslipp. Derfor benytter vi mange norske leverandører, og ofte de som lokalt tilhører nærområdet vi leverer til. Slik blir produktene vi benytter i vår innredning så kortreist som mulig, mens vi også får enklere kontroll på leverandørkjeden og at norske lover og standarder blir etterfulgt. 

Vi er stolte over å ha tatt disse viktige stegene, og det stopper ikke her. Kilab jobber kontinuerlig med å finne bedre og grønnere løsninger, og vi er sikre på at dette er noe som verdsettes av våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft her.