Hjem / Artikler / Antibiotika-håndtering i medisinrom

Antibiotika-håndtering i medisinrom

Sikkerhet for ansatte og pasienter bør være førsteprioritet på norske sykehus, og andre institusjoner der det håndteres medisin. Derfor bør en LAF benk klasse 2 være fast inventar på alle arbeidsplasser som håndterer antibiotika og annen medisin.

Riktig håndtering av antibiotika er kritisk både for operatør, produkt, omgivelser og sluttbruker. Antibiotikaresistens er en tikkende bombe for folkehelsen. Flere studier viser at resistente bakterier vil være årsaken til en større dødelighet blant eldre innen de neste 20 årene. Det gjør at sikker håndtering av medisiner og antibiotika blir enda viktigere, og det er nettopp dette en sikkerhetsbenk klasse 2 benyttes til.

 

Riktig håndtering av medisin er svært viktig

Mennesker har benyttet seg av antibiotika som bakteriebekjemper i 70 år. Dessverre har en stadig økende bruk ført til at bakterier har utviklet en resistens mot antibiotika. Får denne utviklingen fortsette, står vi uten effektive medisiner mot infeksjoner i fremtiden. Derfor er det viktig at vi tar visse forholdsregler, slik at eksponeringen og spredningen av medisinen begrenses.

På pleiehjemmene kan sikker håndtering av medisin og antibiotika faktisk bidra til forlenget levetid. Antibiotika kommer i flere ulike former, både flytende og tørt, som enkelt kan komme på avveie dersom man ikke tar visse forholdsregler. Med en sikkerhetsbenk klasse 2 vil man kunne opprettholde sikkerheten rundt håndtering av medisin. På den måten blir verken operatør eller pasient eksponert for spor av medisin de ikke skal ha.

Les også: Vanlige spørsmål om innredning av laboratoriet

 

Liten sikkerhetsbenk klasse 2
Sirius liten sikkerhetsbenk klasse 2

 

Bruk av LAF sikkerhetsbenk klasse 2 til antibiotika-håndtering

For å unngå at bakterier blir resistente, er det viktig at rom som brukes til oppbevaring og håndtering av medisin har gode rutiner. En LAF-benk kan bidra til nettopp dette. Den bør brukes i alle rom der det foregår et høyt forbruk av antimikrobielle midler, samt tilberedning av legemidler som inneholder antimikrobielle midler. Sikkerhetsbenken må være av klasse 2 der både operatør, produkt og omgivelsene blir beskyttet.

Konstruksjonen og innredningen av våre LAF-benker baserer seg rundt HEPA filter teknologi (High Efficiency Patriulate Air Filters). Styrken ligger i HEPA-filterets evne til å suge opp selv de minste partikler. Dette sørger for sterile og rene arbeidsplasser. Ved å bruke LAF-benker med HEPA-filter teknologi til håndtering av medisinske produkter, oppnår man størst mulig sikkerhet for personalet, pasientene, omgivelsene rundt og for selve produktet. Les mer om sikkerhetsbenk klasse 2 her.

Les også: PHCbi inkubatorer med IncuSafe interiør

Mars Pro Sikkerhetsbenk klasse 2
Mars sikkerhetsbenk klasse 2

Sørg for å opprettholde gode rutiner

Selv om en LAF-benk vil gjøre en stor forskjell for medisinhåndtering, er det viktig at operatørene opprettholder gode rutiner ved bruk av sikkerhetsbenken. Arbeidet med medisiner innebærer å håndtere produkter som kan være helseskadelige. Dette kan forårsake allergi, hud- slimhinne og øyeskader eller andre bivirkninger på grunn av etsende og irriterende egenskaper fra partikler, pulver, damp eller aerosol.

Å bli møtt av en dis av antibiotika på medisinrom, som både lukter og føles ubehagelig, er ikke noe man ønsker at skal skje. Dessverre er det ikke et ukjent fenomen. Dette kommer som følge av søl som blir liggende over lengre tid. Rengjøring av arbeidsområdet på benken er kritisk for å kunne opprettholde god hygiene. Med gode rutiner vil dette problemet reduseres betraktelig.

En god tommelfingerregel er at man alltid tørker opp umiddelbart ved søl på benken. Forberedelse og blanding av medisiner skal alltid skje under sterile forhold. Dette er både på grunn av sikkerheten til operatørene, men også for å være sikker på at medisinen som administreres til pasientene er uten forurensning.

Hos Kilab får du den viktigste anordningen for å verne om de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Vi har LAF-benker til flere formål, og til ulike typer laboratorier. Se utvalget og les mer om våre LAF-benker her.