Hjem / Artikler / Tilbehør til avtrekkskap

Tilbehør til avtrekkskap

De fleste laboratorier i Norge har et eller flere avtrekkskap, men ikke alle er utstyrt med smart tilbehør. Her er noe av det viktigste utvalget Kilab tilbyr.

Tilbehør til avtrekkskap er med på å øke sikkerheten rundt operatøren og arbeidsmiljøet. I tillegg får du en bedre utnyttelse av plassen i ditt laboratorium. Med avtrekkskapene til Kilab kan du blant annet velge å utstyre dem med motorisert heveluke, underskap, brannskap og ventilasjonssystem.

avtrekkskap i laboratorium

 

Motorisert heveluke

Noe av det vi hører mest er at avtrekkskapene ikke yter optimalt. I de aller fleste tilfeller har dette en sammenheng med dårlige arbeidsrutiner. Lukeåpningen skal som kjent ikke være høyere enn 25-30 cm når det arbeides i skapet, og den skal være helt lukket når skapet ikke er i bruk. En motorisert heveluke gjør at systemet automatisk stenger etter en gitt tid ved hjelp av en infrarød sensor.

Du kan selv velge tid for automatisk lukking fra 10 sekunder opptil 30 minutter. Åpning og lukking av heveluken skjer ved en lett berøring, men kan også styres av en bryter eller fotpedal dersom dette foretrekkes. For å øke sikkerheten betraktelig kan alle avtrekkskap leveres med infrarød føler under skapet, noe som gjør at luken automatisk stopper grunnet et hinder.

Les også: Utforming, sikkerhet og riktig bruk av avtrekkskap

 

Underskap

Vi har også flere typer underskap som passer perfekt under avtrekkskapet. Dette gir en effektiv bruk av plass, og gjør at kjemikaler og annet utstyr er lett tilgjengelig ved arbeid i avtrekkskapet. Valgene er mange. Vi har vanlige underskap, brannsikre underskap og syreskap som kan plasseres under avtrekkskapet i alle størrelser.

Underskap har skrog av melaminbelagte sponplater og dører med høytrykkslaminat. Skapene er også klargjort for ventilasjon gjennom avtrekkskapets bakvegg. Innlegg av plast for både hylle og bunn sikrer at eventuelle søl samles og blir lettere å rengjøres. For oppbevaring av brannfarlige væsker har vi brannskap fra Düperthal som tilfredsstiller den europeiske standarden EN 14470-1 for brannklasse 90 minutter, og er også GS-sertifisert. Oppbevaring av syre og syre-base gjøres med våre syreskap også fra Düperthal.

Les også: Hva er forskjellen mellom avtrekkskap og sikkerhetsbenk klasse 2 (LAF)?

 

Ventilasjon

For at avtrekkskap skal kunne yte maksimalt og i det hele tatt fungere, er god og balansert ventilasjon kritisk. Det er også svært viktig å planlegge riktig luftmengde og fremtidig utbygging i forkant av kjøp. Mange bruker oss i Kilab for rådgivning på dette punktet, slik at man er sikret riktig produkt for bruken som er tenkt.

Vi har flere typer systemer for både ventilasjon, styring og alarmer. Alle er testet og godkjent i henhold til NS/EN 14175. Ved et større antall skap leveres også romkontroller for summering av flere skap, som igjen gir signal til luftspjeld. Dersom det er ønskelig med større anlegg kan skapene knytes opp mot byggets SD-anlegg.

Ved kjøp eller leie av avtrekkskap, vil vi alltid vurdere hvilke tilbehør som trengs og er nødvendig i de enkelte tilfellene. Ta kontakt med oss i dag dersom du trenger nye avtrekkskap til ditt laboratorium.